ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ตรวจวัดสุขภาพประชาชนตำบลหนองขนาน เพื่อค้นหาภัยเงียบ ปี 2565

ผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ตรวจวัดสุขภาพประชาชนตำบลหนองขนานเพื่อค้นหาภัยเงียบ ปี 2565

ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตำม พรบ.ภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน พค.65

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลหนองขนาน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 คุณพอใจ เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683