การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/พนักงานจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาลตำบลหนองขนานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565) และผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองขนาน) สแกน QR CODE ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลหนองขนาน

alt                               alt

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 คุณพอใจ เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683