รายงานเงินรับ-เงินจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2563

รายงานเงินรับ-เงินจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2563

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลหนองขนาน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศเทศบาลเรื่องพนักงานเทศบาลผู้มีผลการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง พนักงานเทศบาลผู้มีผลการประเมินการปฎิบัติราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

สภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้มีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 25653 เสร็จเรียบร้อยแล้ว     

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseคุณพอใจ เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-8521