ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2566

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูสายจากสะพานถึงหลังโรงเรียนบ้าานดอนนาลุ่ม ม.10

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากสะพานถึงหลังโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม ม.10 ตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองขนานกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคสล.รูปตัวยูสายจากหน้าวัดลุ่มโพธิ์ทองถึงคลอง D14 หมู่ที่ 11

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู สายจากหน้าวัดลุ่มโพธิ์ทองถึงคลอง D14 หมู่ที่ 11(ตามแบบที่เทศบาลตำบลหนองขนานกำหนด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดจากบ้าานนายลัด ถึงหนองไม้นาค หมู่ที่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดจากบ้านนายลัด ถึงหนองไม้นาค หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสียลดโลกร้อน

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย...ลดโลกร้อน พร้อมโครงไม้ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 คุณพอใจ เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683