ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสจ.และนายก อบจ.

ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สม้ครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสจ.และนายก อบจ.เพชรบุรี

ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสจ.และนายกอบจ.

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคันคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย สายใหญ่ 3 จากบ้านนายเอี้ยว เกตุพุฒ ถึงสี่แยกหนองไก่เถื่อน หมู่ที่ 2

เทศบาลตำบลหนองขนาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคันคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย สายใหญ่ 3 จากบ้านนายเอี้ยว  เกตุพุฒ ถึงสี่แยกหนองไก่เถื่อน  หมู่ที่ 2  พร้อมประกาศเผยแพร่แผนเพิ่มเติมและรายรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากสะพานบ่อโพง ถึงนาหนองข่อย หมู่ที่ 7

เทศบาลตำบลหนองขนาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากสะพานบ่อโพง ถึงนาหนองข่อย หมู่ที่ 7  พร้อมประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เพิ่มเติม)  และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseคุณพอใจ เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-8521