ดาวน์โหลดแนะนำ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้142
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้33
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้461
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว401
mod_vvisit_counterเดือนนี้914
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว963
mod_vvisit_counterทั้งหมด26681

เรามี: 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ไอพีคุณ: 54.156.86.61
วันนี้: มี.ค. 17, 2018

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการขออนุญาตประกอบการค้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของเทศบาลตำบลหนองขนาน

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทต.หนองขนาน    วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017 เวลา 00:00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลหนองขนาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมในท้องถิ่นรายการ ดังต่อไปนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยการยื่นแบบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองขนานตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

    การชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี

2. ภาษีบำรุงท้องที่

     ชำระภาษีตั้งแต่มกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี

3. ภาษีป้าย

    การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้าย หรือตั้งแต่มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี

4. ค่าธรรมเนียมการค้าอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

    ยื่นเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองขนาน ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี

        กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.7006 สายบ้านบ่อลาว - บ่อโพง (สายทางเข้าหมู่บ้าน)ช่วงที่ 2 จากหมูที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 6)ตำบลหนองขนาน

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทต.หนองขนาน    วันพฤหัสบดีที่ 07 ธันวาคม 2017 เวลา 16:01 น.

ตามประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.7006 สายบ้านบ่อลาว - บ้านบ่อโพง (สายทางเข้าหมู่บ้าน) ช่วงที่ 2 จากหมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 6)ตำบลหนองขนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นั้น งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01)จำนวน 1 เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะเพชรบุรี ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 653,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องี่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทต.หนองขนาน    วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017 เวลา 00:00 น.

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน จักต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและทีด่ิน พ.ศ.2475 กำหนดให้ยื่นแบบภาษี(ภ.ร.ด.2)ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี หากเกินกำหนดปรับไม่เกิน 200 บาท ยื่นแล้วไม่ชำระภายในกำหนดเวลาท่านจะต้อง ชำระเงินเพิ่มสูงอีกร้อยละสิบ ของเงินค่าภาษีฯ

2. ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี หากยื่นแบบเกินกำหนดปรับ 10% ยื่่นแบบแล้วไม่ชำระภายในกำหนดเวลาต้อง ชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือน

   บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลงโดย การโอน ขาย เพิ่ม ลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินแปลงแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ภายใน 30 วัน

3. ภาษีป้าย ประกาศกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม -มีนาคม ของทุกปี หากยื่นแบบเกินกำหนดปรับ 10% ยื่นแบบแล้วไม่ชำระภายในกำหนดเวลาต้อง ชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือน

    การยื่นแบบและชำระภาษี

   ทรัพย์สินที่อยุ่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษีได้ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง ณ เทศบาลตำบลหนองขนาน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขนาน โทรศัพท์ 032-598521

 

 

 

ประกาศ เรื่องให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทต.หนองขนาน    วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2017 เวลา 00:00 น.

โดยที่พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 มาตรา 24 และ 29 กำหนดให้เจ้าของที่ดินผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมิน ฉะนั้น จึงประกาศให้เจ้าของที่ดินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1-13 ตำบลหนองขนาน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ กองคลัง(งานจัดเก็บและพัฒนารายได้) เทศบาลตำบลหนองขนาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 แบบพิมพ์ ภ.บ.ท.5 ขอรับได้ ณ กองคลัง(งานจัดเก็บและพัฒนารายได้) เทศบาลตำบลหนองขนาน โดยเจ้าของที่ดิน หรือผู้ทำการแทนถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐาน แยกเป็นรายหมู่บ้านที่ที่ดินตั้งอยู่ดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, สปก.,น.ส.3,น.ส.3 ก.,ก.ค.1 ทุกแปลง

ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ภายในกำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)โดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 45(1)และ(2)แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

 

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นก่อน้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.7006 สายบ้านบ่อลาว-บ้านบ่อโพง(สายทางเข้าหมู่บ้าน ช่วงที่ 2 จากหมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 13)

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ทต.หนองขนาน    วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14:24 น.

เทศบาลตำบลหนองขนาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.7006 สายบ้านบ่อลาว-บ้านบ่อโพง (สายทางเข้าหมู่ทบ้าน ช่วงที่ 2 จากหมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 6) ตำบลหนองขนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น 857,000 บาท

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 8 จาก 31

สำรวจความเห็น

คุณพอใจ เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้านใด
 

แลกเปลี่ยนเงิน

หน่วยงานภาครัฐผู้ชมขณะนี้

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
ทต.หนองขนาน
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2557 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-8521