ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (วันละ 9 ถัง x7 วัน)น้ำแข็ง(วันละ19 กก.x7 วัน)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (วันละ 9 ถัง x 7 วัน) น้ำแข็ง (วันละ 19 กก.x7 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียน 4 แห่ง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้รร.วัดหนองหว้า จำนวน 840 ถุง รร.บ้านดอนนาลุ่ม จำนวน 1,890 ถุง รร.บ้านบ่อโพง จำนวน 1,701 และรร.บ้านโตนดน้อย จำนวน 1,029 ถุง (ประจำเดือนมกราคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด. 3 แห่ง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้ ศพด.วัดหนองหว้า จำนวน 441 ถุง ศพด.บ้านบ่อโพง จำนวน 294 ถุง ศพด.บ้านดอนนาลุ่ม จำนวน 420 ถุง (ประจำเดือนมกราคม 2566)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโครงการ(ป้ายไวนิล)ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการ(ป้ายไวนิล) จำนวน 1 ป้าย และจัดทำป้ายเตื่อนระวังทางแยก(ป้ายไวนิล) จำนวน 2 ป้าย (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่ววเทศกาลปีใหม่ ปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 คุณพอใจ เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683