ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ให้การคัดเลือก เเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2-3

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้การคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2-3 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 70 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 70 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี(วันเเม่) ให้เเก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธี (วันเเม่) ให้เเก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ A4 จำนวน 30 รีม)

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 จำนวน 30 รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 คุณพอใจ เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683