ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอป.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลหนองขนาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลหนองขนาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกสำหรับคอมพิวเตอร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้อวกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลตำบลหนองขนานประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มชัก ขนาด 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลหนองขนาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มชัก ขนาด 2 นิ้ว รหัสครุภัณฑ์ 055-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 คุณพอใจ เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683