ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เิงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอก

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้นักเรียน รร.วัดหนองหว้า รร.บ้านบ่อโพง รร.บ้านดอนนาลุ่ม และ รร.บ้านโตนดน้อย

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียน รร.วัดหนองหว้า 1,280 กล่อง ,รร.บ้านบ่อโพง 2,592 กล่อง รร.บ้านดอนนาลุ่ม 2,912 กล่อง และ รร.บ้านโตนดน้อย 1,568 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พค. - 30 มิย 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้ ศพด.วัดหนองหว้า ศพด.บ่อโพง และศพด.บ้านดอนนาลุ่ม

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ ศพด.วัดหนองหว้า 704 กล่อง ศพด.บ้านบ่อโพง 512 กล่อง และ ศพด.บ้านดอนนาลุ่ม 640 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พค - 30 มิย 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 คุณพอใจ เทศบาลตำบลหนองขนาน ด้านใด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683