ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พิมพ์

เทศบาลตำบลหนองขนาน ประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึง 24 พฤศจิกายน 2564