ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการชำระเงิน สำหรับผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย

พิมพ์

เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ท่านใดที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.25654 เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถชำระเงินได้ทั้ง 3 ช่องทาง

alt

Attachments:
Download this file (doc04297220210624113418_001.jpg)doc04297220210624113418_001.jpg[ ]389 Kb