ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2563

พิมพ์

เทศบาลตำบลหนองขนาน จักดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมิถุนายน 2563 และชำระภาษีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและสิ่งปลูกน้างให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ