ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภดส.3)

พิมพ์
เขียนโดย ทต.หนองขนาน    วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:28 น.

เทศบาลตำบลหนองขนาน ขอประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภดส.3) จำนวน 13 หมู่บ้าน