การแบ่งงานการบริหารและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ

พิมพ์

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การแบ่งงานการบริหารและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลหนองขนาน

Attachments:
Download this file (แบ่งงาน.PDF)แบ่งงาน.PDF[ ]1593 Kb