ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าโควิด หมู่ 13

พิมพ์

วันที่ 20 เมษายน 2564 งานสาธารณสุข ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดบริเวณหมู่ 13

 

alt

alt

alt