ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองขนาน

พิมพ์

เทศบาลตำบลหนองขนาน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองขนาน จำนวน 3 คน โดยรับสมัคระหว่างวันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน