การอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 2

พิมพ์

การอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รุ่นที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

altalt