การอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

พิมพ์

การอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.00--16.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน 

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพขรบุรี

altaltaltaltalt