รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

พิมพ์

สภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562