รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562

พิมพ์

สภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562