ประชาสัมพันธ์ ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562

พิมพ์

เทศบาลตำบลหนองขนาน  ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม  2562