ประชาสัมพันธ์ ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561

พิมพ์
เขียนโดย ทต.หนองขนาน    วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2018 เวลา 16:54 น.

เทศบาลตำบลหนองขนาน  ประชาสัมพันธ์ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน กันยายน   2561  และประจำเดือนตุลาคม  2561