ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนน(ไฟกิ่ง)สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ถึงเขตติดต่อตำบลหนองพลับ(ส่วนที่เหลือ)

พิมพ์

เทศบาลตำบลหนองขนาน   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟถนน(ไฟกิ่ง) สายทางเขาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  ถึงเขตตำบลหนองพลับ (ส่วนที่เหลือ) พร้อมรายละเอียดการคำนวณราคากลาง