ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จำนวน 8 ซอย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์
เขียนโดย ทต.หนองขนาน    วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:24 น.

เทศบาลตำบลหนองขนาน ขอประชาสัมพันธ์  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  8   จำนวน   8   ซอย   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พร้อมรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:32 น.