ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายเอิบ พราหมณ์คล้ำ ถึงบ้านนางสง่า บูญรอด หมู่ที่ 7

พิมพ์
เขียนโดย ทต.หนองขนาน    วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 13:09 น.

เทศบาลตำบลหนองขนาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายเอิบ พราหมณ์คล้ำ ถึงบ้านนางสง่า บุญรอด หมู่ที่7 พร้อมรายละเอียดการกำหนดราคากลาง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 13:32 น.