ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

พิมพ์
เขียนโดย ทต.หนองขนาน    วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2019 เวลา 08:32 น.

เทศบาตำบลหนองขนาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ  สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 พร้อมประกาศเปิดเผยราคากลาง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 23:00 น.