เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 และ 5 (ปรับปรุงสระเก็บนำ้ดิบประปา)

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2,3และ 5 (ปรับปรุงสระเก็บน้ำดิบประปา)