การจดทะเบียนพาณิชย์

ทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/text_people.pdf

ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/sample_tp_new.pdf

ตัวอย่างการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/sample_tp_change.pdf

ค่าธรรมเนียม

https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=373#fee

แบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์

แบบฟอร์มทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนจัดตั้งใหม่

คำแนะนำ

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/intro_tp_establish.pdf

 

แบบทพ. คำขอจดทะเบียน

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf

 

เอกสารประกอบการจดทะเบียน

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_website01.pdf

 

หนังสือมอบอำนาจ

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_power.pdf

 

แบบคำร้อง

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_request.pdf

 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ

 

คำแนะนำ

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/intro_tp_change.pdf

 

แบบ ทพ.คำขอจดทะเบียน

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf

 

หนังสือมอบอำนาจ

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_power.pdf

 

แบบคำร้อง

https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp_request.pdf

 

 

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ 

โทร 032-598-521 หรือ ทาง facecook http://tps://th-th.facebook.com/Nongkhanan/

 

 

 

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]