ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ทต.หนองขนาน 53
62 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่่วโมง(อนนไลน์) ทต.หนองขนาน 55
63 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2564 และพฤษภาคม 2564 ทต.หนองขนาน 53
64 ประกาศสภาเรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนานครั้งแรก ทต.หนองขนาน 47
65 ประกาศสภาเรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 43
66 เทศบาลตำบลหนองขนานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทต.หนองขนาน 63
67 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 55
68 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 47
69 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 59
70 แบบสำรวจความพึงพอใจ Administrator 136
71 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองขนานประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 ทต.หนองขนาน 78
72 ประชุาสัมพันธ์หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 3
73 ประกาศสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 66
74 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 71
75 แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ทต.หนองขนาน 78
76 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าโควิด หมู่ 13 ทต.หนองขนาน 66
77 ใส่หน้ากากป้องกันโควิด ทต.หนองขนาน 100
78 สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด - 19 ทต.หนองขนาน 60
79 ล้างมือให้ถูกวิธี ป้องกันการติดเชื้อ ทต.หนองขนาน 54
80 5 มาตรการหลักรับมือโควิด-19 ทต.หนองขนาน 52
81 ไปตลาดปลอดภัยป้องกันการติดโควิด-19 ทต.หนองขนาน 82
82 ข้อแนะนำการป้องกัน COVID-19 ทต.หนองขนาน 60
83 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ทต.หนองขนาน 62
84 การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ทต.หนองขนาน 65
85 การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เทศบาลตำบลหนองขนาน 84
86 กองช่างประชาสัมพันธ์หนังสืออำเภอเมือง 2 เรื่อง ทต.หนองขนาน 62
87 รับแจ้งเหตุความมั่นคงที่หน้าเวบไซต์ของส่วนราชการ ทต.หนองขนาน 57
88 ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการชำระเงิน สำหรับผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ทต.หนองขนาน 47
89 ประกาศและขยายกำหนดเวลาและลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 69
90 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 196

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683