ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ทต.หนองขนาน 54
32 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.หนองขนาน 56
33 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทต.หนองขนาน 60
34 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ปี 2564 ทต.หนองขนาน 3
35 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 61
36 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.264 ทต.หนองขนาน 63
37 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 82
38 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 56
39 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 57
40 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 52
41 ประชาสัมพันธ์รับโอน ทต.หนองขนาน 89
42 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 57
43 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 55
44 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ทต.หนองขนาน 78
45 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทต.หนองขนาน 75
46 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 68
47 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 94
48 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 72
49 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 100
50 ประกาศสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 68
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ทต.หนองขนาน 51
52 การแบ่งงานการบริหารและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ทต.หนองขนาน 50
53 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ทต.หนองขนาน 50
54 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ทต.หนองขนาน 44
55 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ทต.หนองขนาน 52
56 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ทต.หนองขนาน 56
57 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ทต.หนองขนาน 43
58 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ทต.หนองขนาน 44
59 ประชาสัมพันธ์คำสั่งจ.ตากให้ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ทต.หนองขนาน 62
60 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก ทต.หนองขนาน 59

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683