ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประชาสัมพันธ์คำสั่งจ.ตากให้ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ทต.หนองขนาน 31
32 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก ทต.หนองขนาน 25
33 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ทต.หนองขนาน 20
34 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่่วโมง(อนนไลน์) ทต.หนองขนาน 24
35 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2564 และพฤษภาคม 2564 ทต.หนองขนาน 25
36 ประกาศสภาเรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนานครั้งแรก ทต.หนองขนาน 17
37 ประกาศสภาเรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 16
38 เทศบาลตำบลหนองขนานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทต.หนองขนาน 33
39 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 30
40 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 23
41 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 33
42 แบบสำรวจความพึงพอใจ Administrator 25
43 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองขนานประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 ทต.หนองขนาน 36
44 ประกาศสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 30
45 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 42
46 แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ทต.หนองขนาน 49
47 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าโควิด หมู่ 13 ทต.หนองขนาน 32
48 ใส่หน้ากากป้องกันโควิด ทต.หนองขนาน 68
49 สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด - 19 ทต.หนองขนาน 32
50 ล้างมือให้ถูกวิธี ป้องกันการติดเชื้อ ทต.หนองขนาน 28
51 5 มาตรการหลักรับมือโควิด-19 ทต.หนองขนาน 23
52 ไปตลาดปลอดภัยป้องกันการติดโควิด-19 ทต.หนองขนาน 26
53 ข้อแนะนำการป้องกัน COVID-19 ทต.หนองขนาน 31
54 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ทต.หนองขนาน 35
55 การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ทต.หนองขนาน 37
56 การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เทศบาลตำบลหนองขนาน 50
57 กองช่างประชาสัมพันธ์หนังสืออำเภอเมือง 2 เรื่อง ทต.หนองขนาน 34
58 รับแจ้งเหตุความมั่นคงที่หน้าเวบไซต์ของส่วนราชการ ทต.หนองขนาน 34
59 ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการชำระเงิน สำหรับผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ทต.หนองขนาน 17
60 ประกาศและขยายกำหนดเวลาและลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 41

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-8521