ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 1
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ ทต.หนองขนาน 7
3 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.หนองขนาน 295
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ภาค ก)และ(ภาค ข) ทต.หนองขนาน 21
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน 8
6 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ทต.หนองขนาน 13
7 ประกาศเลื่อนวัน เวลา ในการสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.หนองขนาน 13
8 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน 7
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน 6
10 ประกาศเทศบาลตําบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ทต.หนองขนาน 17
11 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเพชรบุรี ทต.หนองขนาน 13
12 การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ทต.หนองขนาน 13
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทต.หนองขนาน 5
14 ขอความร่วมมือร่วมสอดส่องทรัพย์สินของทางราชการ ทต.หนองขนาน 12
15 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567เทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 13
16 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.หนองขนาน 316
17 กิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในวันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2567 ทต.หนองขนาน 9
18 โครงการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบุรี ในวันอังคาร ที่2 มกราคม 2567 ทต.หนองขนาน 10
19 เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567 ทต.หนองขนาน 10
20 โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2567 ทต.หนองขนาน 14
21 กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2567 ทต.หนองขนาน 349
22 เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ทต.หนองขนาน 24
23 แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ทต.หนองขนาน 27
24 ข่าวสารตลาดแรงงาน ทต.หนองขนาน 588
25 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.หนองขนาน 45
26 โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ทต.หนองขนาน 43
27 การรับโอนพนักงานเทศบาล ทต.หนองขนาน 33
28 ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ทต.หนองขนาน 46
29 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 ทต.หนองขนาน 26
30 เรื่องน่ารู้ การคลอดก่อนกำหนด ทต.หนองขนาน 34

หน้า 1 จาก 11

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683