ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 4
2 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD ทต.หนองขนาน 7
3 โครงการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ ทต.หนองขนาน 8
4 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน Administrator 26
5 ประชาสัมพันธ์เเหล่งท่องเที่ยวตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 10
6 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ทต.หนองขนาน 18
7 ประชาสัมพันธืการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 (กรณีมีค่าปรับ) ทต.หนองขนาน 19
8 รายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ ของ อปท.ประจำปี พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 23
9 ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพคนพิการ ปี 2565 ทต.หนองขนาน 16
10 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างปี2565 ทต.หนองขนาน 19
11 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานลูกจ้างพนักงานจ้างปี 2566 ทต.หนองขนาน 13
12 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทต.หนองขนาน 13
13 ภัยสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ทต.หนองขนาน 19
14 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ทต.หนองขนาน 27
15 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 8
16 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 10
17 ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3 ทต.หนองขนาน 22
18 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 11
19 ประชาสัมพันธ์วันเทศบาล ประจำปี 2566 ทต.หนองขนาน 31
20 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ ทต.หนองขนาน 50
21 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนศพด.เทศบาลตำบลหนองขนาน ปรจำปีการศึกษา 2566 ทต.หนองขนาน 31
22 ประชาสัมพันธ์รายการอาหาร ศพด.เทศบาลตำบลหนองขนานประจำเดือนมีนาคม 2566 ทต.หนองขนาน 33
23 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ทต.หนองขนาน 30
24 นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ทต.หนองขนาน 9
25 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 8
26 ประกาศกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 9
27 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปี 2565 ทต.หนองขนาน 30
28 นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 7
29 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 8
30 ประชาสัมพันธ์ "ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่" ทต.หนองขนาน 92

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683