ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงืนอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทต.หนองขนาน 5
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ทต.หนองขนาน 18
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทต.หนองขนาน 14
4 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ทต.หนองขนาน 10
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ทต.หนองขนาน 11
6 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 10
7 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การรับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.หนองขนาน 36
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ทต.หนองขนาน 12
9 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.หนองขนาน 23
10 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทต.หนองขนาน 23
11 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 26
12 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.264 ทต.หนองขนาน 29
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 45
14 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 22
15 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 27
16 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 22
17 ประชาสัมพันธ์รับโอน ทต.หนองขนาน 60
18 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 20
19 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 24
20 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ทต.หนองขนาน 46
21 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทต.หนองขนาน 42
22 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 33
23 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 58
24 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 39
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 59
26 ประกาศสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 33
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ทต.หนองขนาน 21
28 การแบ่งงานการบริหารและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ทต.หนองขนาน 24
29 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ทต.หนองขนาน 18
30 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ทต.หนองขนาน 20

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-8521