ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตำม พรบ.ภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 ทต.หนองขนาน 10
2 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ตรวจวัดสุขภาพประชาชนตำบลหนองขนาน เพื่อค้นหาภัยเงียบ ปี 2565 ทต.หนองขนาน 8
3 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ทต.หนองขนาน 9
4 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน )ประจำปี 2565 ทต.หนองขนาน 29
5 15 มิถุนายน 2565 วันไข้เลือดออกอาเซียน ทต.หนองขนาน 41
6 ยกเลิกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ทต.หนองขนาน 87
7 การจัดงาน "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาดิ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" ทต.หนองขนาน 67
8 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ทต.หนองขนาน 25
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.หนองขนาน 20
10 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนเมษายน 2565 ทต.หนองขนาน 28
11 เผยแพร่สื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ทต.หนองขนาน 36
12 การจัดการขยะในครัวเรือน ทต.หนองขนาน 23
13 อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า ทต.หนองขนาน 19
14 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ทต.หนองขนาน 45
15 กันไว้ดีกว่าแก้ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ทต.หนองขนาน 19
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอก ทต.หนองขนาน 7
17 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทต.หนองขนาน 15
18 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทต.หนองขนาน 16
19 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.หนองขนาน 34
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ทต.หนองขนาน 24
21 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานผลสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ทต.หนองขนาน 13
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน ทต.หนองขนาน 16
23 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือน พค.65 ทต.หนองขนาน 7
24 ประชาสัมพันธ์หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทต.หนองขนาน 16
25 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทต.หนองขนาน 17
26 เลื่อนประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.หนองขนาน 28
27 ประกาศเปิดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง ON-SITE ในปีการศึกษา 2565 ทต.หนองขนาน 12
28 ประกาศเลื่อประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.หนองขนาน 15
29 ประกาศเลื่อนประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.หนองขนาน 13
30 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทต.หนองขนาน 2

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683