ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ทต.หนองขนาน 69
92 ประชาสัมพันธ์คำสั่งจ.ตากให้ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ทต.หนองขนาน 76
93 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก ทต.หนองขนาน 72
94 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ทต.หนองขนาน 64
95 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่่วโมง(อนนไลน์) ทต.หนองขนาน 65
96 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน 2564 และพฤษภาคม 2564 ทต.หนองขนาน 67
97 ประกาศสภาเรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนานครั้งแรก ทต.หนองขนาน 57
98 ประกาศสภาเรื่องปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 70
99 เทศบาลตำบลหนองขนานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทต.หนองขนาน 80
100 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 69
101 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 60
102 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 71
103 แบบสำรวจความพึงพอใจ Administrator 167
104 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองขนานประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2564 ทต.หนองขนาน 89
105 ประชุาสัมพันธ์หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 10
106 ประกาศสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 81
107 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 85
108 แนวทางการบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ทต.หนองขนาน 90
109 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าโควิด หมู่ 13 ทต.หนองขนาน 76
110 ใส่หน้ากากป้องกันโควิด ทต.หนองขนาน 115
111 สายด่วนสำคัญ ช่วงโควิด - 19 ทต.หนองขนาน 71
112 ล้างมือให้ถูกวิธี ป้องกันการติดเชื้อ ทต.หนองขนาน 66
113 5 มาตรการหลักรับมือโควิด-19 ทต.หนองขนาน 62
114 ไปตลาดปลอดภัยป้องกันการติดโควิด-19 ทต.หนองขนาน 97
115 ข้อแนะนำการป้องกัน COVID-19 ทต.หนองขนาน 74
116 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ทต.หนองขนาน 79
117 การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ทต.หนองขนาน 78
118 การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เทศบาลตำบลหนองขนาน 98
119 กองช่างประชาสัมพันธ์หนังสืออำเภอเมือง 2 เรื่อง ทต.หนองขนาน 75
120 รับแจ้งเหตุความมั่นคงที่หน้าเวบไซต์ของส่วนราชการ ทต.หนองขนาน 72

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683