ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ทต.หนองขนาน 67
62 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 64
63 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การรับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.หนองขนาน 87
64 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ทต.หนองขนาน 66
65 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.หนองขนาน 75
66 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทต.หนองขนาน 70
67 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ปี 2564 ทต.หนองขนาน 15
68 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 83
69 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.264 ทต.หนองขนาน 75
70 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 95
71 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 75
72 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 72
73 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 72
74 ประชาสัมพันธ์รับโอน ทต.หนองขนาน 107
75 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 69
76 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 67
77 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ทต.หนองขนาน 92
78 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทต.หนองขนาน 91
79 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 82
80 ประชาสัมพันธ์การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 108
81 นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 85
82 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 131
83 ประกาศสภาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 80
84 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ทต.หนองขนาน 61
85 การแบ่งงานการบริหารและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ทต.หนองขนาน 79
86 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ทต.หนองขนาน 60
87 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ทต.หนองขนาน 53
88 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ทต.หนองขนาน 79
89 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ทต.หนองขนาน 71
90 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ทต.หนองขนาน 52

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683