ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ทต.หนองขนาน 40
32 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ทต.หนองขนาน 33
33 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ทต.หนองขนาน 27
34 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ทต.หนองขนาน 21
35 การแบ่งงานการรบริหารและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทต.หนองขนาน 39
36 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2564 ทต.หนองขนาน 26
37 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ทต.หนองขนาน 12
38 แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.หนองขนาน 26
39 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.หนองขนาน 45
40 ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใข้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 ทต.หนองขนาน 13
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 กล่องสำนักปลัด ทต.หนองขนาน 14
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์พฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนาลุ่ม ทต.หนองขนาน 15
43 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทต.หนองขนาน 16
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ 1 รายการ กองการศึกษา ทต.หนองขนาน 13
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ กองช่าง ทต.หนองขนาน 16
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ กองช่าง ทต.หนองขนาน 14
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ทต.หนองขนาน 10
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ ศพด. ทต.หนองขนาน 27
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน ทต.หนองขนาน 16
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ กองส่งเสริมการเกษตร ทต.หนองขนาน 14
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ป้าย ทต.หนองขนาน 14
52 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 50
53 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.หนองขนาน 70
54 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ทต.หนองขนาน 73
55 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงืนอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทต.หนองขนาน 58
56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ทต.หนองขนาน 102
57 ประชาสัมพันธ์หนังสือนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 16
58 ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 163
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทต.หนองขนาน 141
60 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ทต.หนองขนาน 66

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683