ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เลื่อนประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.หนองขนาน 6
2 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ทต.หนองขนาน 15
3 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ทต.หนองขนาน 12
4 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ทต.หนองขนาน 7
5 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ทต.หนองขนาน 4
6 การแบ่งงานการรบริหารและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ทต.หนองขนาน 17
7 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2564 ทต.หนองขนาน 8
8 แก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.หนองขนาน 14
9 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.หนองขนาน 22
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 กล่องสำนักปลัด ทต.หนองขนาน -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงป้ายชื่อศูนย์พฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนาลุ่ม ทต.หนองขนาน -
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทต.หนองขนาน -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ 1 รายการ กองการศึกษา ทต.หนองขนาน -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ กองช่าง ทต.หนองขนาน 4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ กองช่าง ทต.หนองขนาน 4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ ทต.หนองขนาน -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ ศพด. ทต.หนองขนาน 6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน ทต.หนองขนาน 3
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ กองส่งเสริมการเกษตร ทต.หนองขนาน -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ป้าย ทต.หนองขนาน -
21 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 37
22 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.หนองขนาน 53
23 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ทต.หนองขนาน 42
24 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงืนอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทต.หนองขนาน 48
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ทต.หนองขนาน 72
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ทต.หนองขนาน 80
27 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ทต.หนองขนาน 54
28 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ทต.หนองขนาน 56
29 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ทต.หนองขนาน 51
30 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การรับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ทต.หนองขนาน 73

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683