ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ทต.หนองขนาน 1
2 จัดทำโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ทต.หนองขนาน -
3 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทต.หนองขนาน 8
4 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยขุดลอกคลองดิน D19 ทต.หนองขนาน 8
5 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโตนดน้อย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทต.หนองขนาน 7
6 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองขนาน โครงการขุดลอกบ่อหลุมยืม หมู่ที่ 6,8,10,3,9 ทต.หนองขนาน 16
7 เอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง ทต.หนองขนาน -
8 เอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง ทต.หนองขนาน 1
9 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ผู้ที่ยังไม่ได้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ทต.หนองขนาน 25
10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการและให้ความช่วยเหลือ ณ หมู่บ้านหนองหว้า หมู่ 8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทต.หนองขนาน 28
11 ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการลาดยางแอสฟัลท์(Asphalt) หมู่บ้านดอนยางโทน ม.4 ทต.หนองขนาน 26
12 ปลูกต้นไม้ ในโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ทต.หนองขนาน 24
13 การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัลด้วสื่อการเรียนรุ้ดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" ทต.หนองขนาน 26
14 ประชาสัมพันธ์โครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสุ่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ทต.หนองขนาน 23
15 เรื่อง พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เทสบาลตำบลหนองขนาน ผู้มีผลการประเมินการปกิบัติราชการดีเ่น ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ทต.หนองขนาน 18
16 โครงการค่ายสังคมอาสา ครั้งที่ 8 โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทต.หนองขนาน 17
17 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกำหนดคุณลักษณะของเศษพลาสติกที่เหมาะในการนำไปรีไซเคิล ทต.หนองขนาน 22
18 สาระสำคัญ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ทต.หนองขนาน 23
19 สารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า มีอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง!! ทต.หนองขนาน 23
20 พ.ร.บ. ควบคุุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 สำหรับร้านค้าต้องรู้ ทต.หนองขนาน 21
21 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองขนาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทต.หนองขนาน 26
22 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธืงานขององคืการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ทต.หนองขนาน 21
23 การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567 ทต.หนองขนาน 26
24 การคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นขอบงจังหวัดเพชรบุรี ทต.หนองขนาน 22
25 การปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ระยะ2 ทต.หนองขนาน 25
26 ประชาสัมพันธืประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรชุมชน ทต.หนองขนาน 24
27 หยุดเผาในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ทต.หนองขนาน 26
28 ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 22
29 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียและสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทต.หนองขนาน 20
30 โครงการส่งเสริมคุณภาพออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทต.หนองขนาน 25

หน้า 1 จาก 13

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]