ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ ทต.หนองขนาน 9
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนศพด.เทศบาลตำบลหนองขนาน ปรจำปีการศึกษา 2566 ทต.หนองขนาน 5
3 ประชาสัมพันธ์รายการอาหาร ศพด.เทศบาลตำบลหนองขนานประจำเดือนมีนาคม 2566 ทต.หนองขนาน 6
4 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ทต.หนองขนาน 9
5 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปี 2565 ทต.หนองขนาน 8
6 ประชาสัมพันธ์ "ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่" ทต.หนองขนาน 37
7 ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ทต.หนองขนาน 18
8 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองขนาน ประจำเดือน มกราคม 2566 ทต.หนองขนาน 19
9 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ทต.หนองขนาน 60
10 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ปี 2566 ทต.หนองขนาน 19
11 ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ทต.หนองขนาน 12
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ทต.หนองขนาน 15
13 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 2566 ทต.หนองขนาน 16
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ทต.หนองขนาน 21
15 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 25
16 ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 12
17 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2566 ทต.หนองขนาน 14
18 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ปี 2566 ทต.หนองขนาน 24
19 ประกาศเทศบาลคำบลหนองขนาน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 ทต.หนองขนาน 19
20 ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ทต.หนองขนาน 27
21 วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 ทต.หนองขนาน 20
22 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ทต.หนองขนาน 36
23 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขงนาน เรื่อง พนักงานเทสบาล และลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลหนองขนานผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ทต.หนองขนาน 16
24 ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.หนองขนาน 26
25 ลงพื้นที่เปิดประตูคลองD19 เพื่อระบายน้ำให้ลดลง ทต.หนองขนาน 16
26 ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอเมืองเพชรบุรีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนื่องจากน้ำท่วมขัง ทต.หนองขนาน 12
27 ขุดลอกประตุน้ำหาดเจ้าสำราญ ทต.หนองขนาน 11
28 ลงพื้นที่ร่วมกับชลประทานนำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำท่วมไร่นาชาวบ้านลงสู่คลองสาย 3 ทต.หนองขนาน 14
29 ขุดลอกทางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม หมู่ 2 ทต.หนองขนาน 12
30 ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกบ้านดอนนาลุ่ม ปี 2565 ทต.หนองขนาน 36

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683