ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 ทต.หนองขนาน 13
2 คำสั่งเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ทต.หนองขนาน 28
3 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขงนาน เรื่อง พนักงานเทสบาล และลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลหนองขนานผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ทต.หนองขนาน 7
4 ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทต.หนองขนาน 15
5 ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกบ้านดอนนาลุ่ม ปี 2565 ทต.หนองขนาน 28
6 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการคุ้มครองบริโภคในชุมชนบ้านดอนนาลุ่ม ปี 2565 ทต.หนองขนาน 19
7 ประชาสัมพันธ์รายงานผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน บ้านดอนนาลุ่ม ปี 2565 ทต.หนองขนาน 14
8 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล ประจำปี 2565 ทต.หนองขนาน 20
9 ประชาสัมพันธ์พื้นที่ว่างเปล่า ทต.หนองขนาน 29
10 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต.หนองขนาน 20
11 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ทต.หนองขนาน 17
12 ประกาศผลคะแนน ITA ปี 2565 ทต.หนองขนาน 26
13 ประช่าสัมพันธ์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญํติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทต.หนองขนาน 44
14 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทต.หนองขนาน 26
15 รายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นตำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2565 ทต.หนองขนาน 65
16 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองขนานเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ทต.หนองขนาน 51
17 ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ... ทต.หนองขนาน 49
18 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนหนองขนาน ปี 2565 ทต.หนองขนาน 46
19 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตำม พรบ.ภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 ทต.หนองขนาน 53
20 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ตรวจวัดสุขภาพประชาชนตำบลหนองขนาน เพื่อค้นหาภัยเงียบ ปี 2565 ทต.หนองขนาน 49
21 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ทต.หนองขนาน 42
22 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน )ประจำปี 2565 ทต.หนองขนาน 96
23 15 มิถุนายน 2565 วันไข้เลือดออกอาเซียน ทต.หนองขนาน 213
24 ยกเลิกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ทต.หนองขนาน 151
25 การจัดงาน "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาดิ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" ทต.หนองขนาน 545
26 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ทต.หนองขนาน 166
27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทต.หนองขนาน 47
28 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนเมษายน 2565 ทต.หนองขนาน 61
29 เผยแพร่สื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ทต.หนองขนาน 107
30 การจัดการขยะในครัวเรือน ทต.หนองขนาน 53

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683