ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภณฑ์งานบ้านงานครัวรายการเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ทต.หนองขนาน 55
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ทต.หนองขนาน 319
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน 46
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ ทต.หนองขนาน 61
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้รร.บ้านบ่อโพรง ทต.หนองขนาน 518
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ทต.หนองขนาน 39
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองศึกษา) ทต.หนองขนาน 50
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง(กองคลัง) ทต.หนองขนาน 42
99 ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ทต.หนองขนาน 68
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) แก่โรงเรียน ทต.หนองขนาน 48
101 ประกาศเทสบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองขนาน 46
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ทต.หนองขนาน 53
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทต.หนองขนาน 35
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทต.หนองขนาน 67
105 การกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทต.หนองขนาน 67
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทต.หนองขนาน 41
107 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่4 ทต.หนองขนาน 31
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทต.หนองขนาน 34
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทต.หนองขนาน 35
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองรี หมู่ที่3 ทต.หนองขนาน 33
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทองดี หมู่ที่5 ทต.หนองขนาน 35
112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอก(งานพัฒนารายได้) ทต.หนองขนาน 33
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทต.หนองขนาน 31
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 อัตรา ทต.หนองขนาน 36
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ภารโรง ทต.หนองขนาน 38
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (งานแผนที่ภาษี) ทต.หนองขนาน 42
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ช่วยครู ทต.หนองขนาน 42
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก การบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองขนาน 40
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ทต.หนองขนาน 46
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานการเงินและบัญชี ทต.หนองขนาน 43

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]