ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
661 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หนองขนาน 336
662 ประกาศการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หนองขนาน 371
663 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทต.หนองขนาน 391
664 ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หนองขนาน 423
665 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเล่นภาคสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองขนาน 405
666 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 ชุด ทต.หนองขนาน 463
667 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายข้างศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ทต.หนองขนาน 392
668 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายสมจิตร์ เพชรแย้ม หมู่ที่ 2 ทต.หนองขนาน 1068
669 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำสายนานายเนื่อง บุญทัง หมู่ที่ 4 ทต.หนองขนาน 918
670 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 369
671 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ สายนานายเนื่อง บุญทัง หมู่ที่ 4 ทต.หนองขนาน 389
672 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายข้างศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ทต.หนองขนาน 421
673 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายบ้านนายสมจิตร์ เพชรแย้ม หมุ่ที่ 2 ทต.หนองขนาน 476
674 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางผลัด หมุ่ที่ 5 ทต.หนองขนาน 438
675 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักของหมู่บ้านหมู่ที่ 13 เชื่อมหมู่ที่ 6 ทต.หนองขนาน 386
676 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ทต.หนองขนาน 376
677 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 เชื่อมซอย 5 หมู่ที่ 4 ทต.หนองขนาน 375
678 ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนทราย หมุ่ที่ 8 ทต.หนองขนาน 346
679 ประกาศสอบราคา ปรับปรุงท่อฯ ม.11 Administrator 357
680 ประกาศสอบราคา ถนน ม.13 เชื่อม ม.6 ทต.หนองขนาน 371
681 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน ม.5 ทต.หนองขนาน 346
682 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน ม.8 ทต.หนองขนาน 437
683 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน ม.4 ทต.หนองขนาน 409
684 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบุญรอด หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 10 ทต.หนองขนาน 350
685 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งสาร-นาป่าเสือ หมู่7,13 ทต.หนองขนาน 365
686 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายข้างศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ทต.หนองขนาน 357
687 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รุปตัวยู สายบ้านนายสมจิตร์ เพชรแย้ม หมู่ที่ 2 ทต.หนองขนาน 365
688 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ สายนานายเนื่อง บุญทัง หมู่ที่ 4 ทต.หนองขนาน 397
689 สอบราคาจ้างติดตั้งโคมไฟกิ่งเหล็กรีดกลมปลายเรียว ทต.หนองขนาน 472

หน้า 23 จาก 23

23
ถัดไป
สุดท้าย

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]