ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
271 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ที่ 1 ปีงบระมาณ 2566 ทต.หนองขนาน 61
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0050 เเละ 416-58-0045 ทต.หนองขนาน 39
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสย เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 6 ทต.หนองขนาน 43
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ทต.หนองขนาน 39
275 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดสายหนองน้ำเค็มจากคลองสาย 3 ถึงบ้านดอนทราย ม.8 ทต.หนองขนาน 44
276 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางส่งนำ้คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดสายหนองนำ้เค็ม จากคลองสาย 3 ถึงบ้านดอนทราย หมู่ที่ 8 ทต.หนองขนาน 35
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่(โครงการดูเเลสุขอนามัยสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเเละบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะอุจจาระในการดำเนินชีวิต) ทต.หนองขนาน 37
278 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 56
279 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดสายหนองน้ำเค็มจากคลองสาย 3 ถึงถนนสายบ้านดอนทราย ม.8 ทต.หนองขนาน 42
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร) ทต.หนองขนาน 39
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองขนาน จำนวน 3 ศูนย์ ทต.หนองขนาน 40
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียน 4 แห่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทต.หนองขนาน 50
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้ศพด. 3 แห่ง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทต.หนองขนาน 39
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านลุงแฉล้มถึงบ้านลุงพรม ม.7 ทต.หนองขนาน 43
285 ประกาศตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบ้านนายเอื้อย แสงขำ ม.6 ทต.หนองขนาน 53
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว ทต.หนองขนาน 42
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณืในโครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว ทต.หนองขนาน 53
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ทต.หนองขนาน 44
289 ประกาศตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายบ้านบ่อเกตุ แยกซ้าย-ขวา ม.7 ทต.หนองขนาน 47
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน บธ 1534 เพชรบุรี ทต.หนองขนาน 52
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว(บรรจุแก้วหลอดติด)จำนวน 35 ลังและน้ำแข็งจำนวน 200 กก. โครงการวันเด็กพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 125
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 89
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็กพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 79
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงการวันเด็กพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 89
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเวทีโครงการวันเด็กพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 110
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันเด็กปีพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 62
297 ประกาศตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบ่อเกตุ แยกซ็าย-ขวา ม.7 ทต.หนองขนาน 69
298 ประกาศตรวจรับพัสดุงานติดตั้งระบบหอกระจายข่าวในพื้นที่ตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 62
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด. 3 แห่ง ทต.หนองขนาน 68
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียน 4 แห่ง ทต.หนองขนาน 69

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]