ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 เเรงม้า พร้อมชุดลากจูง จำนวน 1 คัน ทต.หนองขนาน 44
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล 1x2เมตร (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี) ทต.หนองขนาน 42
183 ประกาศตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง D13 ทต.หนองขนาน 42
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี) ทต.หนองขนาน 40
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทต.หนองขนาน 43
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองขนาน จำนวน 3 ศูนย์ ทต.หนองขนาน 41
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เเก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำเเละพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองขนาน) ทต.หนองขนาน 70
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 4 เมตร (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เเก่พนักงานเทศบาล) ทต.หนองขนาน 43
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น วันที่ 30 มิถุนายน 2566 (ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี) ทต.หนองขนาน 35
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินทั่วไป เเละใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง ทต.หนองขนาน 37
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ รร.บ้านบ่อโพง เเละ รร.บ้านโตนดน้อย ทต.หนองขนาน 45
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง จำนวน 6 รายการ ) ทต.หนองขนาน 37
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 23 รายการ ทต.หนองขนาน 42
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0040 ทต.หนองขนาน 53
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทต.หนองขนาน 38
196 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 เเรงม้า พร้อมชุดลากจูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีe-bidding ทต.หนองขนาน 86
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0047 ทต.หนองขนาน 39
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหว้า (เพิ่มเติม) ทต.หนองขนาน 40
199 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 เเรงม้า พร้อมชุดลากจูง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ทต.หนองขนาน 59
200 ประกาศเปลี่ยนเเปลงเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 56
201 ประกาศตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลอง D19 (ฝั่งขวา) ทต.หนองขนาน 39
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศพด.วัดหนองหว้า ศพด.บ้านบ่อโพง เเละ ศพด.บ้านดอนนาลุ่ม ทต.หนองขนาน 37
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ รร.วัดหนองหว้า รร.บ้านดอนนาลุ่ม รร.บ้านบ่อโพง เเละ รร.บ้านโตนดน้อย ทต.หนองขนาน 37
204 ประกาศตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเที๊ยม สุขนิรัญ หมู่ที่ 6 ทต.หนองขนาน 46
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ ทต.หนองขนาน 41
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนาลุ่ม เเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหว้า ทต.หนองขนาน 42
207 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทับน้อย ทต.หนองขนาน 46
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม กับ นํ้าเเข็ง (ตามโครงการจัดการเเข่งขันกีฬาตำบลหนองขนาน) ทต.หนองขนาน 45
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬาเเละวัสดุที่เกี่ยวข้องพร้อมถ้วยรางวัล ทต.หนองขนาน 36
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับนักกีฬา ทต.หนองขนาน 41

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]