ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ทต.หนองขนาน 41
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (งานพัฒนารายได้) ทต.หนองขนาน 40
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ทต.หนองขนาน 78
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถนนคสล.สายบ้านนายใหญ่ ม.7 ทต.หนองขนาน 104
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า พร้อมชุดลากจูง จำนวน 1 คัน ทต.หนองขนาน 115
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ หมู่4 ทต.หนองขนาน 36
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ทต.หนองขนาน 33
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานไฟฟ้าสาธารณะ16รายการ ทต.หนองขนาน 64
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หนองขนาน 69
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 ป้าย ทต.หนองขนาน 50
131 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทต.หนองขนาน 82
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการบริหารการจัดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 65
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการบริหารการจัดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองขนาน/ค่าวัสดุ ทต.หนองขนาน 51
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(จำนวน 10 รายการ) ทต.หนองขนาน 43
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน 17 รายการ) ทต.หนองขนาน 35
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ ทต.หนองขนาน 44
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการบริหารการจัดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองขนาน/ค่าวัสดุ จำนวน 1 งาน ทต.หนองขนาน 49
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(จำนวน 22 รายการ) ทต.หนองขนาน 86
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน บธ 1534 เพชรบุรี ทต.หนองขนาน 34
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ทต.หนองขนาน 49
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 14 รายการ ทต.หนองขนาน 36
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 4 กล่อง ทต.หนองขนาน 46
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ภายในตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 35
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 39
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทต.หนองขนาน 50
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน 25 รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 37
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 37
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน 49 รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 37
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร(การจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง e-GP ระยะที่ 5 พร้อมเข้าเล่มปกสีหน้าหลัง) ทต.หนองขนาน 40
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 44

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]