ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในงานไฟฟ้าสาธารณะ16รายการ ทต.หนองขนาน -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 ป้าย ทต.หนองขนาน -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการบริหารการจัดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการบริหารการจัดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองขนาน/ค่าวัสดุ ทต.หนองขนาน -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(จำนวน 10 รายการ) ทต.หนองขนาน -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน 17 รายการ) ทต.หนองขนาน -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ ทต.หนองขนาน -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตามโครงการบริหารการจัดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองขนาน/ค่าวัสดุ จำนวน 1 งาน ทต.หนองขนาน -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(จำนวน 22 รายการ) ทต.หนองขนาน 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน บธ 1534 เพชรบุรี ทต.หนองขนาน 2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ทต.หนองขนาน -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 14 รายการ ทต.หนองขนาน 2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 4 กล่อง ทต.หนองขนาน 2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ภายในตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน 25 รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(จำนวน 49 รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 1
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร(การจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง e-GP ระยะที่ 5 พร้อมเข้าเล่มปกสีหน้าหลัง) ทต.หนองขนาน 7
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 7
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทับน้อย ทต.หนองขนาน 7
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-64-0002 ทต.หนองขนาน -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) เเผ่นเหล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 บาน ทต.หนองขนาน 5
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 200 รีม) ทต.หนองขนาน 5
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสาธิตหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่เเละสำหรับเด็ก (สำหรับโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%) ทต.หนองขนาน 5
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(จำนวน 7 รายการ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 1
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(จำนวน 10 รายการ) ทต.หนองขนาน 3
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บธ 7201 เพชรบุรี ทต.หนองขนาน 5
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 30 รีม) ทต.หนองขนาน 6
30 ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 9

หน้า 1 จาก 19

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683