ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 และ 5 (ปรับปรุงสระเก็บนำ้ดิบประปา) งานพัสดุเทศบาลตำบลหนองขนาน 68
2 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์จำนวน 1 คัน งานพัสดุเทศบาลตำบลหนองขนาน 80
3 เทศบาลตำบลหนองขนาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 64
4 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 และ 5 (ปรับปรุงสระเก็บนำ้ดิบประปา) ทต.หนองขนาน 83
5 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 และ 5 (ปรับปรุงสระเก็บนำ้ดิบประปา) ทต.หนองขนาน 63
6 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สายจากสะพาน ถึงหลังโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม หมู่ที่ 10 (ส่วนที่เหลือ) ทต.หนองขนาน 52
7 เทศบาลตำบลหนองขนาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ทต.หนองขนาน 38
8 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3และ 5 (ปรับปรุงสระเก็บน้ำดิบประปา) ทต.หนองขนาน 38
9 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ทต.หนองขนาน 34
10 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคันคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย สายใหญ่ 3 จากบ้านนายเอี้ยว เกตุพุฒ ถึงสี่แยกหนองไก่เถื่อน หมู่ที่ 2 ทต.หนองขนาน 46
11 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากสะพานบ่อโพง ถึงนาหนองข่อย หมู่ที่ 7 ทต.หนองขนาน 33
12 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายคันคลอง D19 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4 ทต.หนองขนาน 49
13 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ทต.หนองขนาน 37
14 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคันคลอง D 20 (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 ถึงเขตตำบลหนองพลับ ( จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ทต.หนองขนาน 35
15 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด สายหนองม้า หมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม) ทต.หนองขนาน 42
16 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด สายหนองม้า หมู่ที่ 12 (เทศบัญญัติ) ทต.หนองขนาน 43
17 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติก ถนนสายหลักของหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ต่อของเดิม) ทต.หนองขนาน 41
18 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ส. สายทุ่งสาร ถึงนาอู หมู่ที่ 13 ทต.หนองขนาน 38
19 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ทต.หนองขนาน 35
20 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด สายบ่อประปาถึงคลองสาย 3 ถึงบ้านผู้ช่วยสำเนียง จันทร์แก้ว หมู่ที่ 8 ทต.หนองขนาน 43
21 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ทต.หนองขนาน 40
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่กสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางส่งน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สายหนองไก่เถื่อน ตั้งแต่ต้นซอยถึงบ้านนางสอิ้ง สุขจำเริญ หมู่ที่ 3 ทต.หนองขนาน 37
23 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สายจากสะพาน ถึงหลังโรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม หมู่ที่ 10 ทต.หนองขนาน 56
24 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ทต.หนองขนาน 50
25 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 ทต.หนองขนาน 46
26 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563 ทต.หนองขนาน 53
27 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ทต.หนองขนาน 65
28 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาบ่อลาว - หนองขนาน หมู่ที่ 6 ทต.หนองขนาน 65
29 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดสายหนองน้ำเค็มจากคลองสาย 3 ถึงถนนบ้านดอนทราย หมู่ที่ 8 ทต.หนองขนาน 54
30 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ทต.หนองขนาน 64

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-8521