ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลากลางบ้านม.1 บ้านทับน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หนองขนาน 2
2 แผนสุขภาพชุมชนประจำปี 2566 ทต.หนองขนาน 11
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลเช่าห้องควบคุมเครื่องชั่งและลานตากข้าวคอนกรีต ทต.หนองขนาน -
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดสายหนองน้ำเค็มจากคลองสาย3ถึงถนนสายบ้านดอนทรายม.8 ทต.หนองขนาน 10
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 4
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน ม.1 บ้านทับน้อย ทต.หนองขนาน 5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตรวจเช็ครถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 9468 พบ ทต.หนองขนาน -
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน -
9 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2565 ทต.หนองขนาน 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายสำเนาเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 92
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับรร.4โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ทต.หนองขนาน 14
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด.3แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ทต.หนองขนาน 5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ สายนายทม เนียมศรี ม.6 ทต.หนองขนาน 13
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายเอื้อย แสงขำ ม.6 ทต.หนองขนาน 24
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประเสริฐ อ่ำสำอางค์ ม.13 ทต.หนองขนาน 20
16 ประกาศการประมูลเช่าห้องควบคุมเครื่องชั่งพร้อมอุปกรณ์และลานตากข้าวคอนกรีต ทต.หนองขนาน 11
17 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้านม.1 บ้านทับน้อย ทต.หนองขนาน 15
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯไตรมาส 4 2565 ทต.หนองขนาน 14
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง(หินใหญ่และหินคลุก) ทต.หนองขนาน 20
20 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าม.1 บ้านทับน้อย ทต.หนองขนาน 16
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ทต.หนองขนาน 9
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบุญรอด ม.9 เชื่อมม.10-11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หนองขนาน 17
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสนง.ทต.หนองขนาน จำนวน 6 รายการ ทต.หนองขนาน 24
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากศาลากลางบ้านถึงท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 12 ทต.หนองขนาน 12
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทับน้อย ทต.หนองขนาน 26
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบหอกระจายข่าวในพื้นที่ตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 14
27 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหว้า ทต.หนองขนาน 16
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามศพด.บ้านดอนนาลุ่ม ทต.หนองขนาน 20
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีเครื่องเล่นสนามและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศพด.วัดหนองหว้า ทต.หนองขนาน 7
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) ทต.หนองขนาน 9

หน้า 1 จาก 13

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683