ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทต.หนองขนาน 18
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียน จำนวน 5,497 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 27
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศพด. จำนวน 1,909 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 24
4 ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ทต.หนองขนาน 301
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้อวกันโรคพิษสุนัขบ้า ทต.หนองขนาน 33
6 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทต.หนองขนาน 46
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 25
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอป.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 27
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ สว่้านโรตารี่ (กองช่าง) ทต.หนองขนาน 38
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 7201 เพชรบุรี ทต.หนองขนาน 32
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มชัก ขนาด 2 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 33
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ ทต.หนองขนาน 35
13 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนานเรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ทต.หนองขนาน 44
14 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนานเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัดิการและสังคม)จำนวน 2 รายการ ทต.หนองขนาน 35
15 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนานเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ทต.หนองขนาน 35
16 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนานเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ทต.หนองขนาน 29
17 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนานเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 38
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 40
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ให้การคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ทต.หนองขนาน 44
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทต.หนองขนาน 57
21 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อโพง ทต.หนองขนาน 41
22 ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทต.หนองขนาน 37
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 9468 เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 56
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ทต.หนองขนาน 43
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ทต.หนองขนาน 46
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 51
27 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 และ 5 (ปรับปรุงสระเก็บนำ้ดิบประปา) งานพัสดุเทศบาลตำบลหนองขนาน 132
28 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์จำนวน 1 คัน งานพัสดุเทศบาลตำบลหนองขนาน 138
29 เทศบาลตำบลหนองขนาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ประจำปี 2564 ทต.หนองขนาน 109
30 เทศบาลตำบลหนองขนาน ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 และ 5 (ปรับปรุงสระเก็บนำ้ดิบประปา) ทต.หนองขนาน 127

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683