ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองขนาน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว(บรรจุแก้วหลอดติด)จำนวน 35 ลังและน้ำแข็งจำนวน 200 กก. โครงการวันเด็กพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 15
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันเด็กพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 19
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็กพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 23
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์โครงการวันเด็กพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 13
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเวทีโครงการวันเด็กพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 14
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการวันเด็กปีพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 13
7 ประกาศตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบ่อเกตุ แยกซ็าย-ขวา ม.7 ทต.หนองขนาน 13
8 ประกาศตรวจรับพัสดุงานติดตั้งระบบหอกระจายข่าวในพื้นที่ตำบลหนองขนาน ทต.หนองขนาน 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับ ศพด. 3 แห่ง ทต.หนองขนาน 15
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียน 4 แห่ง ทต.หนองขนาน 15
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (วันละ 9 ถัง x7 วัน)น้ำแข็ง(วันละ19 กก.x7 วัน) ทต.หนองขนาน 11
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ทต.หนองขนาน 10
13 ประกาศตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ สายบ้านนายทม เนียมศรี ม.6 ทต.หนองขนาน 10
14 ประกาศตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบ้านนายประเสริฐ อ่ำสำอางค์ ม.13 ทต.หนองขนาน 10
15 ประกาศตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบ้านนายเอื้อย แสงขำ ม.6 ทต.หนองขนาน 9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการและของรางวัลสำหรับเด็กโครงการวันเด็กพ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 11
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าติดตั้งไฟฟ้าบริเวณจุดบริการสี่แยกหนองหว้าและหนองไก่เถื่อน ทต.หนองขนาน 11
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโครงการ(ป้ายไวนิล)ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ทต.หนองขนาน 11
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสียลดโลกร้อน ทต.หนองขนาน 12
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดจากบ้าานนายลัด ถึงหนองไม้นาค หมู่ที่ 5 ทต.หนองขนาน 10
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคสล.รูปตัวยูสายจากหน้าวัดลุ่มโพธิ์ทองถึงคลอง D14 หมู่ที่ 11 ทต.หนองขนาน 10
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูสายจากสะพานถึงหลังโรงเรียนบ้าานดอนนาลุ่ม ม.10 ทต.หนองขนาน 23
23 ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างรางส่งน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดสายหนองน้ำเค็มจากคลองสาย 3 ถึงบ้านดอนทราย ม.8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทต.หนองขนาน 21
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่มพร้อมถัง จำนวน 20 ลิตร ทต.หนองขนาน 10
25 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ทต.หนองขนาน 32
26 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน ม.1 ทต.หนองขนาน 10
27 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทต.หนองขนาน 28
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์Brother(กองส่งเสริมการเกษตร) ทต.หนองขนาน 9
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม)นมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทต.หนองขนาน 27
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรเรียน 4 แห่ง ทต.หนองขนาน 19

หน้า 1 จาก 14

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683