การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานและพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัด ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วม

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]