สภาพทางสังคม เทศบาลตำบลหนองขนาน

การศึกษา
     alt  โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง ได้แก่


          alt  โรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) ตั้งอยู่หมู่ที่   8 บ้านหนองหว้า
          alt  โรงเรียนบ้านบ่อโพง ตั้งอยู่หมู่ที่   7 บ้านบ่อโพลง
          alt  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่  10 บ้านดอนนาลุ่ม
          alt  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่  12 บ้านโตนดน้อย

    
     alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จำนวน 3 แห่ง
          alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองหว้า
                ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า
          alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านบ่อโพลง
                ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านบ่อโพลงเหนือ
          alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านดอนนาลุ่ม
                ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านดอนนาลุ่ม
     alt  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตำบลหนองขนาน (กศน.)
            ตั้งอยู่ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน

alt


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     alt  วัด
           alt  วัดหนองหว้า (ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า)
           alt  วัดลุ่มโพธิ์ทอง หรือวัดดอนนาลุ่ม (ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านดอนนาลุ่ม)


alt


การสาธารณสุข
     alt  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาน (ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า)
     alt  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนนาลุ่ม (ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านดอนนาลุ่ม)
     alt  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


alt


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     alt  ป้อมยามตำรวจประจำตำบล (ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า)
     alt  ศูนย์ อปพร. ตำบล (ตั้งอยู่ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขนาน)


alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]