บุคลากรกองสวัสดิการสังคม ทต.หนองขนาน


นายธนเดช  ภูธนพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเกษตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางสาวพิริยากร  อักโขพันธุ์
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวนิสากร สมรูป
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวดากานดา  เยี่ยงปรีชากุล
เจ้าพนักงานธุรการ
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683