บุคลากรกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหนองขนาน

alt
นางสาวสุวรรณี หิรัญสุข
นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์ติดต่อ 032-473681 ต่อ 7


 

ว่าง

 

 


นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุวรรณี  หิรัญสุข
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาววิราณี  ปานยิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหว้า
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโพง

- ว่าง -
ครู
 
alt
นางฉอ้อน  อินอาจ
ครู

นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 
alt
นางกมลวรรณ  อุบลน้อย
ครู

นางสาวนกขณา  ปานยิ้ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

 
 
 
 
 
 
 
ว่าง
 
 
 
 
 
 

ครู


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนาลุ่ม


นางสาวนันทวัน  แซ่โง้ว
ครู


จุฑารัตน์ สง่าแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683