บุคลากรกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหนองขนาน

alt
นางสาวสุวรรณี หิรัญสุข
นักจัดการงานทั่วไป
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เบอร์ติดต่อ 032-473681 ต่อ 7


 

ว่าง

 

 


นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุวรรณี  หิรัญสุข
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาววิราณี  ปานยิ้ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหว้า
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อโพง

- ว่าง -
ครู
 
alt
นางกมลวรรณ  อุบลน้อย
ครู

นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
 
alt
-ว่าง-
ครู

นางสาวนกขณา  ปานยิ้ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

 
 
 
 
 
 
 
ว่าง
 
 
 
 
 
 

ครู


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนาลุ่ม


นางสาวนันทวัน  แซ่โง้ว
ครู


จุฑารัตน์ สง่าแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]