บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนาน

 
alt
 
นางสาวนริศรา  ทับชัย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางอรอุมา  ยินดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 

- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนริศรา ทับชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวรัตติกาล  น้อยสำราญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

นางสาวเกสร  หนูแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายจำลอง  องคเรียน
พนักงานขับรถยนต์
 
 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683