บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองขนาน

นางสุภัค  อักโขพันธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 032-473681 ต่อ 4


นางสาวจารุณี   เผือกผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นางสาวจันทร์จิรา พิมสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
 
ว่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิติกร
 
 
 
 
 
 
 
ว่าง
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกนกนันทน์  ให้นุช
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 

นายธนุต  สมบูรณ์จิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางปาริชาติ  แก่นพฤกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
นายสมใจ  อินขลิบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอนุชาติ  จันทร์ลาด
คนงาน
 
alt
นายมารุต ปิ่นคง
คนงานThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683