บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองขนาน

นางสุภัค  อักโขพันธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจารุณี   เผือกผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นางสาวจันทร์จิรา พิมสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกวิสรา  ฉุยฉาย
นิติกร
 
 

นายวสุ  อ้อยจีน
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

นางสาวกนกนันทน์  ให้นุช
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 

นายธนุต  สมบูรณ์จิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางปาริชาติ  แก่นพฤกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอนุชาติ  จันทร์ลาด
คนงาน
 

- ว่าง -
คนงานThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683