บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองขนาน

นางสุภัค  อักโขพันธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 032-473681 ต่อ 4


นางสาวจารุณี   เผือกผ่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นางสาวจันทร์จิรา พิมสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคล
alt
-ว่าง-
นิติกร
 
 
 
alt
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
 
 
alt
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 
alt
นางสาวกนกนันทน์  ให้นุช
เจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
alt
นางปาริชาติ  แก่นพฤกษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายสมใจ  อินขลิบ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
alt
นายอนุชาติ  จันทร์ลาด
คนงาน
 

               alt                                     

                     นายมารุต  ปิ่นคง
                              คนงาน

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683