การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจะไปรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งให้กับผู้สม้ครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-8521