รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

สภาเทศบาลตำบลหนองขนาน ได้มีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขนาน สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 25653 เสร็จเรียบร้อยแล้ว     

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683