ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เกี่ยวกับภาษ่ีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2562

  เทศบาลตำบลหนองขนาน  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประจำปี  2562  ดังนี้

1.ประกาศสำรวจพื้นที่การดำเนินกิจการเพื่อประกอบการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   ประจำปี  2562

2.ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตที่ตั้้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน  อำเภอเมืองเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี  อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี  พ.ศ. 2562  ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์  ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

3.ประกาศ ให้เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง  และที่ดิน  ที่ตั้งอยุ่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน  ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่่ดิน  ประจำปี พ.ศ. 2562   ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

4.ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนานอันต้องเสียภาษีป้าย  ประจำปี 2562  ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์  ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

5.ประกาศให้เจ้าของป้าย  ผู้ครอบครองป้าย  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ติดป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนานอันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย  ประจำปี  2562  ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

6.ประกาศให้เจ้าของที่ดิน  ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขนาน  ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี พ.ศ. 2562  ให้เสียภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683