ประกาศเทศบาลตำบลหนองขนาน เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการขออนุญาตประกอบการค้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของเทศบาลตำบลหนองขนาน

ด้วยเทศบาลตำบลหนองขนาน จะดำเนินการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมในท้องถิ่นรายการ ดังต่อไปนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยการยื่นแบบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองขนานตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

    การชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี

2. ภาษีบำรุงท้องที่

     ชำระภาษีตั้งแต่มกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี

3. ภาษีป้าย

    การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้าย หรือตั้งแต่มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี

4. ค่าธรรมเนียมการค้าอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

    ยื่นเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองขนาน ภายในเดือนเมษายน ของทุกปี

        กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองขนา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-8521