ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระยะที่ 3

กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้น ในวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมระบบวีดีโอคอนเฟอแรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
ทต.หนองขนาน


ลิขสิทธิ์ © 2557-2563 เทศบาลตำบลหนองขนาน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3247-3681-2 โทรสาร.032-473683

ปิดหน้าต่างนี้ [X]